96th WBA Convention Medellin, Colombia 2017
Don't Miss

Photos: Kohei Kono – Denkaosen Kaovichit